วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พันธุกรรมมนุษย์ (Human Genetics)

เมื่อศึกษาลึกลงไปในร่างกายมนุษย์ ถึงระดับที่เล็กที่สุดคือหน่วยพันธุกรรมในรูปของยีน (gene) ดีเอนเอ (DNA)  โครโมโซม (Chromesome) และ จีโนม (Genome) สามารถพยากรการเกิดโรคพันธุกรรมได้มากขึ้น เป็นการบำบัดทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Gene Therapy  โดยที่
  •     ทำนายถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ตกทอดมา
  • ทำนายแนวโน้มการเกิดโรค
  • ค้นพบยาใหม่ๆ
  • ตรวจวินิจฉัย โรคที่ไม่เคยบำบัด รักษามาก่อน เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางประสาทเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น