วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ต่อมไร้ท่อ


คู่มือครู วิทยาศาสตร์ 5,6 มัธยมศึกษาปีที่ 3


การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ระบบสืบพันธ์เพศหญิง


ระบบสืบพันธ์ของมนุษย์ (ชาย)


ระบบหมุนเวียนโลหิต


ฟิสิกส์นิวเคลียร์


ธาตุและสารประกอบ


กัมมันตภาพรังสี


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี


ฟิสิกส์นิวเคลียร์


ธาตุกัมมันตรังสี


ธาตุและสารประกอบ


วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การคิดแบบองค์รวม
ภาษาอังกฤษจากปกหนังสือ

The Cook's Herb Garden : สวนสมุนไพรของคนทำอาหาร
Grow . Harvest . Cook  : เพาะปลูก . เก็บเกี่ยว . ปรุง ทำอาหาร

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหน้าปกหนังสือ


The Edible Mushroom book หนังสือเห็ดที่กินได้

a guide to foraging and cooking  การแนะนำเพื่อการหาอาหารและการปรุงอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศ

เว็บบล็อกนี้เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ ความรู้ทางการศึกษาด้านต่างๆ ในรูปของสื่อดิจิทัล ที่อาจเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์ สื่อเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยเลือกมาจากแหน่งต่างๆ ที่เผยแพร่ รวมทั้งที่จัดทำขึ้นเองและจากผู้ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา คลิกที่ภาพหรือลิงค์ ในภาพที่ลงไว้ในแต่ละบล็อกก็สามารถเข้าสู่เนื้อหาหรือเรียนรู้ได้